เกียรติประวัติของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2562

  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล TNSU 2019
  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเกมส์สร้างสรรค์ ชั้น ม.1-3 ระดับจังหวัดสมุทรสาคร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69
  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวงดนตรีสากล ( Wind Emsemble) ชั้น ป.4-6 ระดับจังหวัดสมุทรสาคร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69
  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันละครคุณธรรม ระดับจังหวัดสมุทรสาคร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69
  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ชั้น ม.1-3 ระดับจังหวัดสมุทรสาคร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69
  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ชั้นป.4-6 ระดับจังหวัดสมุทรสาคร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ชั้นป.4-6 ระดับจังหวัดสมุทรสาคร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ (ภาษาจีน) ชั้น ป.4-6 ระดับจังหวัดสมุทรสาคร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแอโรบิค ระดับจังหวัดสมุทรสาคร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69