ชนะเลิศการแข่งขันประกวดดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

วง A.S.Band และ นาฏศิลป์ ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดสมุทรสาคร ในรุ่นประถมศึกษาโครงการประกวดดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ SK Park
ครูผู้ฝึกซ้อม : นายเจษฏาพร เกษโกศลและนายพลวัติ บังเกิด

T.Stefan

The pillow is the best advisor.

T.Stefan has 59 posts and counting. See all posts by T.Stefan