รางวัลชมเชยการแข่งขันภาพยนตร์และโปรแกรมนำเสนอผลงาน

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์และโปรแกรมนำเสนอผลงาน (Powerpoint) ในโครงการThailand ict youth challenge

ครูผู้ฝึกซ้อม

  1. ครูสุโลธร ธนาวิชิตฤกษ์
  2. ครูธนทัต ช่างเคหะ

T.Stefan

The pillow is the best advisor.

T.Stefan has 66 posts and counting. See all posts by T.Stefan