รับรางวัลชมเชยการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศได้เข้าร่วมประกวดนวัตส่งเสริมการอ่านและ
ได้รับรางวัลชมเชยระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่จากการแข่งขันทั่วประเทศ
พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาทจากโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ ๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา
ณ TKpark เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559ที่ผ่านมา

T.Stefan

The pillow is the best advisor.

T.Stefan has 66 posts and counting. See all posts by T.Stefan