ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศได้จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดูแลนักเรียนให้เหมาะสมกับสภาวะโลกปัจจุบัน

Read more

ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน 2019

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาครได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียน ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/suppamas.school/photos/?tab=album&album_id=2411738812211214

Read more

กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พร้อมรับฟังเทศนาธรรม ณ วัดทองธรรมิการาม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 กดเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

Read more

กิจกรรม TO BE NUMBER 1

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศจัดกิจกรรม To be number 1 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถ เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมาชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/media/set/?set=a.2294767310575032&type=1&l=969f913c78

Read more

ฉีดน้ำพ่นฝุ่น PM 2.5

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายให้ความอนุเคราะห์รถดับเพลิง เพื่อลดปริมาณ ฝุ่น ควัน สนาม ทางเท้า ต้นไม้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ

Read more

กิจกรรมวันตรุษจีน

กลุ่มสาระต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนให้กับนักเรียนเพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมา ร่วมถึงประเพณีและการแต่งกายที่พึงปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน โดยมีตัวแทนนักเรียนแสดงบทบาทสมมติ

Read more

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยมีหน่วยงาน องค์กร และบุคคลภายนอกให้การสนับสนุนของรางวัลให้แก่นักเรียนจำนวนมาก ชมภาพเพิ่มเติม https://web.facebook.com/media/set/?set=a.2247657175286046&type=1&l=f97ed16b99

Read more

อบรมการป้องกันอัคคีภัย ดับเพลิง และการอพยพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายร่วมกับโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศให้การอบรมการป้องกันอัคคีภัย ดับเพลิง และการอพยพ ให้กับคณะครูและนักเรียนให้รู้จักการเอาตัวรอดและการแก้ไข้ปัญหาในสถานการณ์ที่ถูกวิธี https://web.facebook.com/media/set/?set=a.1966688016716298&type=1&l=6aa77ba2a0

Read more

อบรมการทำ CPR เบื้องต้น

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยเวช เข้าอบรมการช่วยเหลือผู้จมน้ำ หมดสติให้กับแกนนำนักเรียนระดับชั้นป.1-ม.3

Read more

รางวัลชมเชยการแข่งขันภาพยนตร์และโปรแกรมนำเสนอผลงาน

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์และโปรแกรมนำเสนอผลงาน (Powerpoint) ในโครงการThailand ict youth challenge ครูผู้ฝึกซ้อม ครูสุโลธร ธนาวิชิตฤกษ์ ครูธนทัต ช่างเคหะ

Read more