อบรมการป้องกันอัคคีภัย ดับเพลิง และการอพยพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายร่วมกับโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศให้การอบรมการป้องกันอัคคีภัย ดับเพลิง และการอพยพ ให้กับคณะครูและนักเรียนให้รู้จักการเอาตัวรอดและการแก้ไข้ปัญหาในสถานการณ์ที่ถูกวิธี https://web.facebook.com/media/set/?set=a.1966688016716298&type=1&l=6aa77ba2a0

Read more

อบรมการทำ CPR เบื้องต้น

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยเวช เข้าอบรมการช่วยเหลือผู้จมน้ำ หมดสติให้กับแกนนำนักเรียนระดับชั้นป.1-ม.3

Read more

รับรางวัลชมเชยการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศได้เข้าร่วมประกวดนวัตส่งเสริมการอ่านและได้รับรางวัลชมเชยระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่จากการแข่งขันทั่วประเทศพร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาทจากโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ ๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษาณ TKpark เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559ที่ผ่านมา

Read more

รางวัลชมเชยการแข่งขันภาพยนตร์และโปรแกรมนำเสนอผลงาน

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์และโปรแกรมนำเสนอผลงาน (Powerpoint) ในโครงการThailand ict youth challenge ครูผู้ฝึกซ้อม ครูสุโลธร ธนาวิชิตฤกษ์ ครูธนทัต ช่างเคหะ

Read more

ชนะเลิศการแข่งขันประกวดดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

วง A.S.Band และ นาฏศิลป์ ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดสมุทรสาคร ในรุ่นประถมศึกษาโครงการประกวดดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ SK Parkครูผู้ฝึกซ้อม : นายเจษฏาพร เกษโกศลและนายพลวัติ บังเกิด

Read more

รำถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาครถ่ายทำการแสดงรำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2558 ฝึกซ้อมโดย อ.กาญจนา กะบังตน

Read more

รองชนะเลิศการประกวดสื่อการสอน CAI

นายพีรพงษ์ วัจนะรัตน์ เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ จากการแข่งขันประกวดทำสื่อการสอน CAI ด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint

Read more