รางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครคุณธรรม

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศเข้าส่งการแข่งขันละครคุณธรรม ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ผู้ฝึกซ้อม ครูอริสรา ครูสุโลธร ครูกาญจนา ครูเอกชัย ครูวรรณภา

Read more

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศได้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันนาฏศิลป์ต่อในระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรม โดยมีครูกาญจนากะบังตน และครูกนกอร จี่พิมาย

Read more

รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเทควันโด

ขอแสดงความยินดีกับน้องมาร์ค ด.ช.ณัฐวุฒิ แซ่เจี่ย นร.ชั้นป.4/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเทควันโด และ รุุ่นอายุ 5-6 ปีน้องเฟิร์ส ด.ญ.กนกกร แซ่เตีย ป.1/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองเช่นกัน ขอบคุณภาพจากคุณแม่ของน้องที่ให้การสนับสนุนครับ

Read more

รับรางวัลชมเชยการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศได้เข้าร่วมประกวดนวัตส่งเสริมการอ่านและได้รับรางวัลชมเชยระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่จากการแข่งขันทั่วประเทศพร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาทจากโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ ๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษาณ TKpark เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559ที่ผ่านมา

Read more

ชนะเลิศการแข่งขันประกวดดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

วง A.S.Band และ นาฏศิลป์ ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดสมุทรสาคร ในรุ่นประถมศึกษาโครงการประกวดดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ SK Parkครูผู้ฝึกซ้อม : นายเจษฏาพร เกษโกศลและนายพลวัติ เจริญรักษ์

Read more

รับรางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสถานศึกษาลดใช้พลังงานระดับจังหวัดสมุทรสาคร

Read more

รองชนะเลิศการประกวดสื่อการสอน CAI

นายพีรพงษ์ วัจนะรัตน์ เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ จากการแข่งขันประกวดทำสื่อการสอน CAI ด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint

Read more